Muzea a galerie

V Regensburgu je poměrně velké množství různých galerijních a muzejních prostor všemožného zaměření. Nalezneme zde např. Nejstarší továrnu na šňupací tabák, Věž u kamenného mostu, Poštovní muzeum nebo Golfové muzeum.

Seznam všech muzeí a galerií najdete na oficiálních stránkách města.Za zmínku stojí alespoň ta ústřední a nejnavštěvovanější z nich.

Art Forum

Art Forum (Kunstforum Ostdeutsche Galerie) je galerie umění regionu. Nalezneme ji na kraji Městského parku (Stadtpark) v secesní budově z roku 1910. Je zde přes 2000 m výstavní plochy. Vchodovou instalaci červených pilířů vytvořila česká umělkyně Magdalena Jetelová v roce 2006.

Umělecká galerie Art Forum se vstupní instalací červených pilířů od české umělkyně Magdalény Jetelové.

Umělecká galerie Art Forum se vstupní instalací červených pilířů od české umělkyně Magdalény Jetelové.

Posláním galerie je seznamovat širokou veřejnost s uměním místních a regionálních umělců a současně s uměním Německa a vlivu jednotlivých uměleckých proudů na německou tvorbu. Mezi nejznámější vystavované umělce z Německa patří Käthe Kollwitz, Lovis Corinth, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Otto Dix a Gerhard Richter.

Sbírka obsahuje asi 2000 obrazů, 30 000 grafik a 500 soch. Projdete se obdobím od romantismu po současnost v patnácti tématických pokojích dle jednotlivých období v historii.

Souběžně se zde pořádají různé jednorázové výstavy a vernisáže a krátkodobé umělecké výstavy moderního umění a různé vzdělávací projekty v této oblasti.

Národní muzeum východního bavorska

Národní historické muzeum (Naturkunde museum ostbayern) zobrazuje geologický vývoj země od pravěku až do současného Bavorska. Ústřední jsou stálé expozice rozděleny do čtyř základních oddílů.

Národní muzeum Bavorska na kraji zahrady Herzogspark.

Národní muzeum Bavorska na kraji zahrady Herzogspark.

Přirozená oblast – oblast východního Bavorska a její geologický vývoj, regionální krajina, lomy a dávné sopky v Horním Falci, tvorba krajiny, minerály z historických nalezišť, těžba lignitu v okolí.

Život jako vývoj – z moře od prvohor a období jury a křídy přes život ve vodě, v lesích, původ člověka a jeho kultura, vývoj kultury v Bavorsku.

Regionální území – lesní útvary, horniny v okolí, mokřady, hmyz, včelařství, zvířecí zvuky, interaktivní prostor pro děti s mikroskopem a včelařským stolem a mediální místnost pro rodiny a školy či skupiny.

Původní historická místnost – jako ukázka dřívějšího pokoje s vybavením z 18. a 19. století, kde jsou původní skříně, malby, apod.

  • Kontakty: Na Prebrunntor 4, web: http://www.nmo-regensburg.de, email: info@nmo-regensburg.de, tel.: 094 150 734 43
  • Otevírací doba: PO 9:00-12:00, ÚT-PÁ 9:00-16:00, NE 10:00-17:00, SO zavřeno
  • Vstupné: dospělí 4€, zvýhodněné 2€, rodinné 8€, děti do 6 let zdarma

Historické muzeum

Historické muzeum (Historisches museum) se zaměřuje na komplexní historii od pravěku do rané historie, římské období, středověk, středověk v regensburgu, sakrální umění 15. – 16. století, období řemesel od 16. do 19. století.

Naleznete ho v budově bývalého kláštera ve dvoře vedle náměstí Dachauplatz. Ve dvoře je rovněž muzejní kavárna.

Muzeum historie

Muzeum historie


V současnosti v muzeu můžete navštívit tři stálé expozice rozdělené dle tématických období.

První oddělení je historické, plné archeologických materiálů ze starší doby kamenné až do konce keltské civilizace.

Druhé oddělení je zaměřené na Římany, protože Regensburg byl významnou základnou římské říše s táborem Castra Regina.

Třetí oddělení je středověké – zaměřené na prostředí bývalého kláštera a přilehlé křížové chodby a atmosféru středověku jako takovou. V prostorách však naleznete i komplexní pojetí této éry přes politiku a umění města a regionu až po běžný život.

Městská galerie

Městská galerie (Städtische Galerie im Leeren Beutel) s názvem „galerie prázdná taška“ (pytel) je umístěna v budobě bývalé sýpky obilí z přelomu 16. – 17. století.

Městská galerie

Městská galerie

Sbírky galerie se soustředí na uměleckou tvorbu východního Německa a Bavorska. Ve druhém patře jsou shromážděny exponáty německého malířství 19. století a ve třetím patře výstava současného umění východního Bavorska přelomu 19. a 20. století.

Rovněž tu působí skupina filmu Regensburgu a Jazzklub Regensburg společně s restaurací.

Mezi nejvýznamější vystavované umělce patří Josef Achmann, Xaver Fuhr, Kurt von Unruh nebo Otto Baumann.

Dunajské lodní muzeum

Velmi zajímavé muzeum (Donau-Schifffahrts-Museum) nalezneme přímo na Dunaji, v prostorách dvou lodí.

Dunajské lodní muzeum - kolesový parník Ruthof

Dunajské lodní muzeum – kolesový parník Ruthof

Lodě jsou historickými skvosty – obě restaurované do původní podoby. V jejich prostorách se projdete po palubě, ale podíváte se rovněž do podpalubí, uvidíte strojovnu i původní kajuty s vybavením a zrovna tak výstavu malých modelů lodí, map a předmětů ilustrujících historii německých lodí.

Loď první, Freudenau, je motorová loď z roku 1941 z Lince, již s dieselovými motory. Loď byla používána převážně na Maďarském a Rumunském Dunaji a válka ji příliš nepoškodila. Regensburg ji koupil v roce 1995 a zařadil do muzea Dunajské plavby. Na lodi se několikrát do roka můžete projet.

Loď druhá je Ruthof. Kolesový parník z let 1922-23 z bavorské loděnice. Moderní parní loď poháněna uhlím s personálem o dvaceti mužích. Parník byl potopen v Maďarsku v roce 1944 minou a po 12 letech ho objevili, vytáhli z vody a opravili. Loď byla nejprve v Maďarsku, pak ji převezli po důsledné rekonstrukci do Regensburgu. Zde z ní vytvořili muzeum které otevřeli v roce 1984.