Památky

Katedrála Sv. Petra

Katedrála Sv. Petra (Dóm St. Peter) je jedna z nejvýznamnějších gotických památek v Bavorsku. Celá stavba trvala 200 let a je vystavěna dle francouzského gotického stylu, což je poměrně atypické. Říká se, že právě proto je bavorským unikátem.

Katedrála Sv. Petra

Katedrála Sv. Petra

Vystavěna byla na místě románské baziliky na Domplatz (Katedrálním náměstí). Z ní zůstala Oslí věž (Eselsturm). Stavbu dokončili v roce 1520 a věže se štíty hlavní lodi byly dostavěny až v roce 1872.

Stavba je zajímavá zdobenými portály a velkým množstvím soch svatých a různých plastik a reliéfů draků, příšer a démonů. Dominantou je stříbrný oltář a zajímavostí je také hluboká studna.

Věže chrámu jsou vysoké 32 metrů. Výjimečnou je rovněž socha anděla, který se směje a má tak znázornit spásu v lidském rozměru. Za shlédnutí stojí i kostelní vitráže z konce 13. století.

Katedrála sloužila dlouhá léta jako místo pro pohřbíván regensburgských biskupů.

Skotský kostel Sv. Jakuba

Kolem roku 1070 se v Regensburgu a jeho okolí usadili skotští mniši. Nejprve u kostela Sv. Petra, ale prostor rozrůstající se komunitě brzy nestačil a tak začala výstavba nového kláštera (1090-1110) pro irské a skotské mnichy, kterou zasvětili Sv. Jakubovi a Sv. Gertrudě.

Skotský kostel Sv. Jakuba

Skotský kostel Sv. Jakuba

Kostel Sv. Jakuba (Schottenkirche) postavili skotští kameníci v klasickém románském slohu. Najdete tu plastiky divokých lvů, orlů a krokodýlů, rohy pilířů zdobené hlavami prasat, psů a oslů. Centrální je Ježíš na kříži a u něj Panna Marie a Marie Magdalena (dřevěné sochy z roku 1893). Zajímavý je skotský portálový vchod, na němž jsou sochy lvů – na levé stravě lvice, na pravé lva. Motiv má údajně ukazovat rozdíly mezi muži a ženami.

Dříve zde sídlila knihovna s rukopisy z Vídně. Klášter byl nejprve přestaven na pokyny opata Řehoře, pak v roce 1278 vyhořel a byl znovu opraven. Nějakou dobu ho spravovalo Regensburgské biskupství a v roce 1862 ho papež Pius I. zrušil jako klášter. V současnosti jsou prostory otevřeny veřejnosti denně a zdarma.

Bazilika a klášter Sv. Emmerama

Jeden z nejstarších bavorských kostelů leží v areálu benediktského kláštera. Zasvěcen byl Jimramovi z Řezna (Emmeram), misijnímu biskupovi, kterého v roce 652 umučili k smrti a pohřbili na místě, nad kterým později vystavěli kostel.

Bazilika Sv. Emmerama

Bazilika Sv. Emmerama

V 10. století byl kostel přestavěn na baziliku a později k němu přibyla ještě příčná loď s kryptou Sv. Wolganga. Pohřben je tu také slavný opat Ramwod a mimo slavné biskupy a opaty tu jsou pohřbeni např. královna Hemma (manželka Ludvíka II.), císař Arnulf Korutanský a jeho syn, Král Ludvík, vévoda Arnulf Bavorský, Svatá Auerelia a další.

Bazilika je vevnitř vyzdobena zejména barokními prvky a na nádvoří je mnoho soch a náhrobků (např. sochy Sv. Emmerama, Dionysia a Krista s knihou). Na baziliku navazuje malý gotický kostelík Sv. Ruperta a v zahradě nedaleko kostela je ještě zajímavá zvonice ze 2.poloviny 10. století. V roce 1964 získala titul baziliky Papežské od tehdejšího Papeže Pavla VI.

V roce 739 bylo ke kostelu zřízeno benediktské opatství, které bylo významným místem celé Evropy. Studovala se tu filozofie, astronomie, teologie či matematika a sídlila zde Codex Aureus – jedna z nejobsáhlejších knihoven středověku.

Působili zde biskupové celého Regensburgského biskupství. Na nějakou dobu byla do těchto prostor přemístěna i falc císaře Arnulfa Korutanského.

Roku 1812 byl zrušen klášter jako takový a místo se stalo rezidencí rodiny Thurn Taxisů. Část areálu s bazilikou je volně přístupná veřejnosti a část je doposud stále obývána rodinou. Kolem kláštera, dnes už koncipovaného jako zámeckou rezidenci, nalezneme i rozsáhlý zámecký park.

Zámecká rezidence Thurn und Taxis

Zámecká rezidence Thurn und Taxis

  • Kontakty: Emmeramsplatz 3, tel.: 0941 / 597-1094, web: http://www.st-emmeram-regensburg.de/
  • Otevírací doba: PO-ČT 10:00-16:00(léto 18:00), PÁ 12:00-16:00 (léto 18:00), SO 9:00-16:00 (léto 17:00), NE 12:00-16:00 (léto 18:00)
  • Vstupné: Bazilika, zahrada a část areálu zámku jsou přístupny veřejnosti v otevírací době zdarma.

Dominikánský kostel Sv. Blasia (Dominikanerkirche St.Blasia)

Jedná se o gotickou stavbu ze 13. století, která je velmi významnou památkou města. Od roku 2016 do konce roku 2018 kostel prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Kostel je dlouhý skoro 73 metrů. Působivé je zdobení římsového pruhu nazývaného vlys, a unikátní malba na stěně, kde je vyobrazena Panna milosrdenství z roku 1500 a 14 svatých pomocníků.

V roce 1229 tu byla založena pátá pobočka biskupství v celém Německu, o kterou se zasloužil biskup Siegfried. Později Albert Veliký, Regensburgský biskup, kostel ještě zvětšil a upravil a tak se stal psotupně Sv. Blasius největším dominikánksých klášterem celého Německa.

K vidění stojí určitě novogotický oltář z roku 1869, jednoduché linie gotické stavby a kolem dokola zdobený vlys s rytinami a také kaple sv. Alberta Magnuse z roku 1694. Albert Magnus se přičinil k založení vysoké školy (chvíli zde v prostorách sídlilo Lyceum Albertinum a odtud pochází základy filozoficko teologické univerzity). Později bylo zahájeno studium na dnešní univerzitě v Regensburgu (1967).

Stará radnice

Stará radnice (Alte rathaus) je výrazná žlutá budova s dominující věží a hodinami ze 13. století. Nachází se v jádru historického centra na Uhelném náměstí nedaleko Kamenného mostu.

Stará radnice - Alte rathaus na Uhelném náměstí

Stará radnice – Alte rathaus na Uhelném náměstí

Sestává ze tří částí. Barokní novoměstské radnice s Neptunhof (Neptunův dvůr), gotické staroměstské radnice s výraznou radniční věží s hodinami a nádvořím, na kterém nalezneme jednu z prvních regensburgských kašen – Tugendbrunnen (kašna ctností).

Byla zde také mučírna (Fragstatt) a říšský sál. V roce 1408 přibylo schodiště s portálem a městským znakem, v roce 1655 trakt navazující na říšský sál – Knížecí kolegium a budova v sousedství, která obklopuje kolem dokola tzv. Neptunův dvůr.

V současnosti je Stará radnice oficiální správní budovou. Rovněž zde sídlí informační centrum města Regensburg a muzeum zabývající se historií města v kontextu říše Římské Reistag museum.

Kamenný most

Významná románská stavba a zároveň nejstarší most v Německu. Kamenný most (Steinerne brücke) je dlouhý 330 m a stavili ho v letech 1135-1146. Po katedrále je druhou nejvýznamnější památkou celého Regensburgu a je rovněž zahrnut do Světového kulturního dědictví UNESCO.

Kamenný most - Steinerne brücke

Kamenný most – Steinerne brücke

Stavěn byl kvůli velkému nárůstu ekonomického potenciálu země. Rozvíjel se obchod, město bylo významným mezníkem evropských obchodníků a bylo třeba propojit břehy Dunaje. Až do roku 1935 byl most jediným spolehlivým přes Dunaj ve městě a jeho okolí. Původně byl střežen třemi věžemi a byl zároveň vstupní bránou do města. Dnes zůstala věž jedna – Brüctor, na jejíž stěně najdeme vyobrazené plastiky dřívějších panovníků.

Údajně byl tento most stavební předlohou pro náš Karlův most (což ale někteří historici vyvrací). Jednalo se o první takto složitou kamennou stavbu mostu ve středověku.

Most utrpěl v průběhu staletích několik vážných škod a následných rekonstrukcí. Poškodily ho války, povodně, ale také doprava. V roce 1565 kruté mrazy a led, v roce 1633 Třicetiletá válka a požár, kolem let 1800 pak období Napoleonských válek. Další destrukce a následné rekonstrukce probíhaly v období první a druhé světové války. Most byl tepnou pro přepravu vojenských jednotek a chvíli tudy vedla i tramvajová linka.

V současnosti propojuje most starou historickou část města se čtvrtí Stadtamhof na druhém břehu Dunaje. V roce 1997 byl uzavřen pro veřejnou automobilovou dopravu a v roce 2008 rovněž pro autobusy a taxíky. Nyní už zde vede jen pěší turistická zóna.

Více informací naleznete na stránkách Německé nadace na ochranu památek.

Biskupský dvůr a Porta praetoria

V historii sloužilo město Regensburg jako římský tábor s opevněním. Jednalo se o rozsáhlou čtvercovou kamennou stavbu tábora Castra Regina pro římské legionáře.

Biskupský dvůr

Biskupský dvůr

Z dřívějšího opevnění tu zůstala brána Porta Praetoria, což je nejstarší dochovaná památka celého města (téměř 2000 let). Původně byla vstupní branou ze severu pro římské legionáře z dřívějšího tábora Castra Regina. V roce 1885 ji znovu odkryli a obnovili jako fungující přístupovou cestu a tak přes ní můžete vstoupit do biskupského areálu (Bischofschof).

Porta praetoria

Porta praetoria

Ze zbytků opevnění později vystavěli nynější biskupský areál a kapli Sv. Jana Křtitele. Biskupská rezidence pro první regensburgské biskupy se vystavěla mezi 13. – 16. století. Od poloviny 15. století docházelo k přestavbám a renovacím. Severní křídlo opravili v roce 1454, jižní a západní část areálu v 16. století.

V součastosti zde sídlí muzeum chrámového pokladu v jichovýchodním křídle. Muzeum je volně přístupné veřejnosti.

Jakubská brána

V západní části města vstoupíte do centra Regensburgu přes zbytku gotického systému opevnění města, Jakubské brány (Jakobstor). Tady byla původně zeď tvořena čtyřmi gotickými branami ze 13. století. Nyní zde zůstaly dvě kulaté věže bývalé brány, do kterých byly vybourány později nové vstupy.

Jakubská brána

Jakubská brána

Ve městě existují ještě Ostentor – východní brána, Petrstor – Petrská brána a Brücktor – mostní brána.

Zajímavostí je, že přes město Regensburg a jeho Jakubskou bránu vede i původní východobavorská Svatojakubská cesta do Jižního Německa, kde se napojuje na tzv. Švábskou cestu do Švýcarska. Cesty byly vysvěceny v roce 2004 v kostele Sv. Jakuba v Regensburgu biskupem Gergardem Ludwigem Müllerem a jsou značeny klasickou značkou Svatojakubské cesty (žlutá mušle na modrém pozadí), která ukazuje směr podle směřování srdce mušle.

  • Kontakty: Platz der Einheit 2

Nové váhy

Nynější sídlo Správního soudu na Lučním náměstí (Haidplatz) bylo založeno v roce 1946, ale úplně původně se jedná o zámek z konce 13. a začátku 14. století.

Nové váhy - nynější sídlo Správního soudu na Lučním náměstí

Nové váhy – nynější sídlo Správního soudu na Lučním náměstí

Stavba patřila několika rodům (Gumbrecht, Hofmeister, Altmann) a v roce 1441 se stala majetkem města. Od té doby nesla jméno Nové váhy- Neue Waag a sídlila zde sbírka městských vah a proslulý hostinec.

V roce 1541 zde v Říšském sněmu proběhla slavná veřejná diskuze mezi katolíky a protestanty. Mezi lety 1572 – 1587 proběhla rozsáhlá rekonstrukce v renesančním stylu a později tu působila mezi lety 1783-1875 státní knihovna.

Architektonicky zajímavými jsou kamenné gotické klenby v přízemí a nebo neklasicistní Napoleonská síň. Budova je rovněž zajímavá svou valbovou střechou a věží na severní straně. Místo bylo poškozeno zejména při druhé světové válce, ale velmi brzy po válce prostory zrekonstruovali.

V současnosti je Správní soud součástí Světového dědictví UNESCA a chráněnou památkou. Sídlí zde ve 14 komorách 36 soudců a 12 předsedů senátu. Externě sem jezdí dalších 44 správních soudců a 380 přísedících.

Zlatá věž

V období velkého rozkvětu pozdního středověku ve 13. století si v Regensburgu začali patricijské (bohaté měšťanské) rodiny stavět vysoké domy s věžemi jako důkaz jejich postavení (inspiraci našli u architektů v Itálii).

Zlatá věž (Goldener turm) vysoká 50 metrů

Zlatá věž (Goldener turm) vysoká 50 metrů

Čím vyšší byla věž domu, tím výše byla rodina postavena. Stavěli je převážně vyšší členové městské rady a bohaté kupecké rodiny. Věže měly ale i funkce reprezentativní – umísťovali se sem šlechtické sály a kaple a rovněž funkci bezpečností – pevné klenby a silné zdi a pokoje vysoko nad zemí.

Věže se mezi 13. a 15. století stavěly po celém Bavorsku. Každé, v té době významné město, nějaké věže mělo (Amberg, Mnichov, Passau, Rohernburg atd.). Nedaleký Norimberk měl například neuvěřitelných 65 věžových domů.

Nejvýznamnější z městských věží leží právě v Regensburgu. Ve městě je jich celkem 20 a také díky nim je historická část města zapsána v seznamu světového dědictví UNESCO. Nejvýznamnější jsou věž Baumberk (28 m) a Zlatá věž (50 m).

Nejvyšší z měšťanských staveb je 50m vysoká Zlatá věž (Goldener turm). Nádvoří domu je možné v současnosti navštívit. Ve dvoře najdeme ještě zbytky renesančních arkád (obloukové a sloupové chodby).

  • Kontakty: Wahlenstrasse 14, tel: +499 415 072 411

Solný dům

Nedaleko kamenného mostu u Dunaje byla postavena v letech 1616-1620 solnice (Salzstadel). Obchod se solí byl v minulosti velmi významným a tak se zde vystavěl dům, ve kterém se ukládala sůl do vysokých solných sýpek jeřáby.

Dům má pět pater vysoké mohutné krovy. Jedná se o středověkou stavbu s dubovými trámy a proklady. Památka je díky své výjimečnosti na seznamu Světového dědictví UNESCA společně s dalšími budovami historického centra Regensburgu.

V součastnosti je zde obchod se suvenýry, ale také návštěvnické centrum se seznamem památek UNESCA v Německu a ve městě. Před tímto domem naleznete i slavnou historickou výrobnu klobás (Wurstkuchl), která je vyhlášena tím, že vyrábí své vynikající uzenářské výrobky podle původních receptur.

V centru jsou i klasické turistické prospekty a mapy a k dispozici tu jsou veřejné toalety.